RELATED MUSIC DIRECTOR


Manikanth Kadri
Sambhram V. Sridhar
AT Ravish
Rajesh Ramanath
Hamsalekha
Vijaya Narasimha