RELATED PLAYBACK SINGER


Lakshmi Manmohan
Archana Ravi - Kannada
Suma Shastry
B. Ajaneesh Loknath
Manasa Holla
Ashwin Sharma