RELATED LYRICIST


Kattalai Jaya
Lalith Anand
Madhan Karky
Sumathi Sri
Muhammed Metha
Annamalai