RELATED PLAYBACK SINGER


VV Prasanna
Singer - Sharmila
Singer - Mukesh
Keerthana Vaidyanathan
AP Komala
Srinivasan Raghunathan